Tatari Faran: the Language of Fara


McGuffey Primer

Jataran jiraheibikas te'

Picture of a Cat spying on a Hen and her Eggs

mei sei ako' burut.

ako' kei sasarai kinta' no sipan imi tsi.

tara' kei somata iko' sei kinta' no ubun.

kauhi nei hamra iko' kei aram. niara' epan kauhi nei iko' sei.

Jataran bunaheibikas te'

Picture of a Hen and her Eggs, and a Wolf Cub chasing a Fox

tsin'ui meman nei ako' sei tasa epan ta?

tasa epan tsin'ui nei ako' sei.

niara' epan ei tsin'ui nei iko' kinta' imi sei misuen.

aipam tsitanis tse sa. tasa henan da tsin'ui sei busai.

Jataran di'aheibikas te'

Picture of Nasi looking at the Ducks in the Pond

nasi sei asira ipai.

huu na hamra hausi asira apa kei aram.

nasi nei hamra hausi kei aram, hena kei tampa hara tirap so fei nei tuu.

tasa beman tara' nei hausi sei.

Jataran ni'aheibikas te'

Picture of Maraa guiding an Old Blind Man

hamra beman tukaan tara' na.

tara' sa hibis pampa.

maraa kei katai pika tara'is so itara' tuhanai'i no man.

tara' kei mi'itai tukaan hibis na suri.

Jataran dibikas te' itumain

huu na hamra hausi asira apa kei aram.

daiman ka tampa hara tirap so fei nei tuu.

daiman sa hibis pampa.

tara' na bana sipan so pika ara ikat.

nasi kei mi'itai tara' sa suri.

ako' meman mikei sasari kinta' no tsi.

maraa sei pamra hara, henan dei niara' iko' sei misuen.


Last modified: Mar 2005

Valid XHTML 1.1